pondělí 8. května 2017

pohádka O třech prasátkách


Myslím, že některé pohádky mají základ v nejmoudřejší knize od našeho Stvořitele - z Bible.
Lidé v minulosti si ji vážili a rádi ji četli.
Třeba pohádka O třech prasátkách


Ukážu vám, komu je podobný každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je: Je podobný člověku, který stavěl dům, kopal a šel do hloubky a položil základ na skalním masivu. Když potom nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nebyla dost silná, aby jím otřásla, protože byl dobře postaven. Na druhé straně ten, kdo slyší a nečiní, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základu. Přivalila se na něj řeka a okamžitě se zřítil a zkáza toho domu byla velká.“
Lukáš 6: 47 - 49