středa 23. dubna 2014

vzácná událost
"Ale jsou tajemné chvíle, kdy se ten vzdorovitý a nedůtklivý urputník tak nějak zapomene a zasní; tu se z něho vyvalí květ, květ velký a zářivý, kněžský květ mezi napřaženými zbraněmi. Je to veliká milost a vzácná událost, která se hned tak každému nestane. Říkám vám, mateřská pýcha není nic proti vypínání a vychloubavosti kaktusáře, kterému vykvetl kaktus."


Karel Čapek - Zahradníkův roksobota 5. dubna 2014

Kdyby v galerii byl každý obraz označen nápisem „anonymní“,Kdyby v galerii byl každý obraz označen nápisem „anonymní“, neměli byste snad pocit, že zde něco chybí? Dejme tomu, že by na vás hluboce působilo provedení a krása vystavovaných děl. Nechtěli byste vědět, kdo byl tím umělcem, který je namaloval? Mohli bychom se tedy spokojit s rozjímáním nad překrásnými divy země, a přitom opomíjet Umělce, který tu krásu stvořil?
od španělského dopisovatele časopisu Probuďte se listopad 1995


„Jeho neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné . . . z učiněných věcí“  (Římanům 1:20) „Pravé umělecké dílo je jen stínem božské dokonalosti“ Michelangelo Buenaroti