pondělí 21. září 2015

Tulipány v Jelením příkopě


Poprvé se tulipány v Evropě objevily roku 1554 ve Vídni za vlády Ferdinanda I. Habsburského.[1] Podle jiných zdrojů se však v polovině 16. století objevily nejprve v Praze (v Jelením příkopu na Pražském hradě) a až odtud se dostaly do Vídně a díky botanikovi Charlesi de L´Eclusi do nizozemského Leidenu, kde byly zasazeny do tamní nově založené univerzitní zahrady.[2]
Tam se začaly tulipány pěstovat a staly se velmi populární. Bohatí měšťané byli ochotni za cibulku zvláštní odrůdy tulipánu platit i zlatem. Cena tulipánů v Nizozemsku prudce rostla. Tulipánové šílenství vyvrcholilo v únoru 1637, kdy nastal krach na komoditní burze. Hodně milovníků tulipánů tehdy zkrachovalo. Turci dodnes říkají tulipánům „lalei“. Jméno tulipán, které se používá na západě, vzniklo omylem. V 16. století napsal rakouský vyslanec na dvoře tureckého sultána dopis svému císaři, ve kterém mu referoval o tom, jak si tuto rostlinu Turci oblíbili. Jejich květ popsal jako vzhůru nohama obrácený turecký čepec – tedy turban neboli tuliban. Vznikla tak zkomolenina slova a změna názvu na tulipán.
zdroj WikipedieJeden vědec z 18. století Johann Christian Benemann, napsal monografii o tulipánu v němčině, nazval ji Die Tulpe zum Ruhm ihres Schöpffers, und Vergnügung edler Gemüther (Tulipán ke slávě svého Stvořitele a k potěše ušlechtilých). Jak poznamenala botanička Adélaïde Storková, tulipán byl pro něj i pro mnoho dalších lidí „nejen předmětem péče zahradníka, ale také něčím, v čem se odráží velikost a sláva Stvořitele“. Když se na tuto křehkou květinu podíváte, těžko budete nesouhlasit.

 úryvek z článku o tulipánech v časopise Probuďte se z 8,července 1996
pondělí 7. září 2015

U K L Á D Á N Í

Ve vzpomínkách si občas udělejte úklid.
Vymeťte zbytečné, spalte chmurné,
oprašte příjemné a
vyleštěte radostné zážitky své minulosti.

:-)

Anatole France