úterý 6. června 2017

Antik Spomyšl 
  Ve Spomyšli jsem koupila krabičku vysoustruženou
                                               z jednoho kusu kvalitního dřeva.
                                          Před pomalováním jsem ji nevyfotila  :-(pondělí 8. května 2017

pohádka O třech prasátkách


Myslím, že některé pohádky mají základ v nejmoudřejší knize od našeho Stvořitele - z Bible.
Lidé v minulosti si ji vážili a rádi ji četli.
Třeba pohádka O třech prasátkách


Ukážu vám, komu je podobný každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je: Je podobný člověku, který stavěl dům, kopal a šel do hloubky a položil základ na skalním masivu. Když potom nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nebyla dost silná, aby jím otřásla, protože byl dobře postaven. Na druhé straně ten, kdo slyší a nečiní, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základu. Přivalila se na něj řeka a okamžitě se zřítil a zkáza toho domu byla velká.“
Lukáš 6: 47 - 49

sobota 25. března 2017

recy - věci

některé věci se těžko vyhazují
nahromadily se nám doma krabice od vína
jedna vypita, další darovaly děti a přátelé s tím, že se určitě budou hodit
zkusila jsem tedy vyrobit polici a policověšák
další dvě jsou čekatelky
k předělávce vám stačí : smirkový papír, pár kovových háčků, tabulová barva, bezbarvý lak, vaše fantazie :-) 
 čtvrtek 19. ledna 2017

bažant

V mládí jsem bydlela v krásném městě v srdci Českého ráje. Můj strýc byl myslivec. Několikrát se stalo, že nám za dveřmi nechal něco k vylepšení našeho jídelníčku. Mrtvolu zajíce, koroptve, bažanta... Asi ani netušil jak moc mě to a vlastně naši celou rodinu zasahuje. Vždycky jsme tyto chuděry odvezly k babičce, která chovala králíky a věděla si rady. Pak nás zvala na oběd. Vždycky jsem v tom jídle viděla toho  krásného tvora a jedla jen knedlíky s omáčkou. Musím podotknout, že vegetarián ale nejsem. Maso zakoupené v obchodě se snažím vnímat jako anonymní. Ale moc se těším do nového očištěného světa, který nám slibuje náš Stvořitel Jehova. Původně totiž lidé jedli pouze rostlinu stravu. A doufám, že o tak bude i tam. Vždyť existuje nepřeberné množství ovoce a zeleniny a tolik rozmanitých chutí. Vše se změnilo až po potopě, když Noe vystoupil na zem z archy. Je to vidět z tohoto biblického textu :

1. Mojžíšova 9 :3  Každý pohybující se živočich, který je naživu, ať vám slouží k jídlu. Jako v případě zeleného rostlinstva vám to opravdu všechno dávám.

Vracím se zpátky k strýci myslivci a tentokrát k bažantovi. Jednoho dne jsme opět našli za dveřmi krásného bažanta. Pro mnoho lidí pochoutka. Pro mne nepříjemný zážitek. Chodila jsem tehdy na střední. Ráno jsem při odchodu do školy za dveřmi objevila další ubohé zvíře. Plná zážitků jsem se svěřovala kamarádce. U nás na škole bylo hodně přespolních z celých Čech. Je to škola jediná v Čechách a byla plná Pražáků, dokonce i pár lidí z Brna. Moje hořekováni zaslechl spolužák z Prahy. Vykulil oči a ptá se: "Proč bažanta?" " No přece k jídlu! " Vykulil oči ještě víc. "Jak,.....k jídlu?" Ještě chvíli jsme se nechápavě bavili až jsme se dobrali závěru. Ten nebožák vůbec nevěděl, že bažant je živý tvor. Nikdy ho neviděl ani o něm neslyšel. Myslel si, že je to, to skleněné, co používal jeho dědeček. Tak nevím, jsou i dnes ještě nějací Pražáci co nevědí, kdo je bažant? A chyběl tento můj spolužák na hodině přírodovědy? A kolik vlastně znal z přírody okolo nás?
  Je dobré si s dětmi hodně povídat, brát je na výlety do polí, lesů, luk. Vždyť okolo nás je tolik nádherných rozmanitých výtvorů našeho laskavého Stvořitele.
 Je to tuze veliká zábava pozorovat  tuto rozmanitost.
 A poznáme z toho jakou lásku má Jehova ke svému stvoření.
Také jeho moudrost, fantazii, smysl pro krásu a pro humor. :-)
 litografické tisky okolo roku 1870